pne.pl - Piosenka Niesie Emocje

Wczasy

Rodzinne wakacje

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 oraz 6.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych
i Średnich Firm”
, udzieloną przez PFR S.A.